کد خبر: 717404 A

اعضای شورای شهر تهران، شهرداری را ملزم به تدوین سند جامع اطلاع رسانی شهر تا ۶ ماه نخست (نیمه سال ۹۸) اجرایی شدن برنامه سوم توسعه شهر کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه عصر امروز که به ادامه بررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران اختصاص داشت، شهرداری را ملزم کردند تا نسبت به تدوین و ارائه سندجامع اطلاع رسانی شهر اقدام کند.

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران به عنوان مخالف این ماده از برنامه گفت: شهرداری می تواند از شبکه های اجتماعی و پدیده هایی همچون شهروند خبرنگار در این راستا بهره ببرد و به نظرم نیازی به سند جامع اطلاع رسانی نیست.

احمد مسجدجامعی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اما به عنوان موافق این ماده از برنامه سوم توسعه پایتخت گفت: پیوست اطلاعاتی و رسانه ای طرحی جدید و هم راستا با بحث شفافیت است.

وی با اشاره به حساسیت شورای پنجم بر موضوع شفافیت ادامه داد: باید تمامی طرح های شهری پیوست های اطلاع رسانی و رسانه ای داشته باشد.

 ماده  با ۱۳ رای موافق و ۳ مخالف به تصویب رسید.

بر این اساس، شهرداری تهران موظف شد در راستای ساماندهی و تقویت رابطه بین مدیریت شهری و رسانه با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهی بخشی شهروندان نسبت به اداره امور شهر، سند جامع اطلاع رسانی را با محوریت پایداری فرهنگی و اجتماعی و پیوست رسانه ای تمام طرح ها و پروژه های شهری، تا ۶ ماه نخست برنامه ارائه کند.

در ادامه جلسه، پیشنهاد حذف بندهای ۱، ۳ و ۴ ماده ۸۵ به دلیل هم پوشانی با مواد ۱۷ و ۲۰ برنامه از سوی بهاره اروین مطرح شد که با ۸ رای موافق تصویب شد و این ماده با حذف بندهای یادشده به تصویب رسید.

در ادامه بررسی مواد برنامه سوم توسعه شهری، پیشنهاد حدف ماده ۸۶ از سوی حجت نظری، عضو شورای شهر تهران مطرح شد. وی معتقد بود این ماده با ماده ۷۳ برنامه همخوانی دارد و نوعی تکرار است.

ناهید خداکرمی به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت: در ماده ۸۶ به مسئولیت و ماموریت سازمان آتش نشانی توجه شده است و ماده ۷۳ مربوط به آموزش شهروندی بود.

زهرا نژادبهرام هم اظهار داشت: در ماده ۷۳ به سند جامع آموزش شهروندی اشاره شده و نگاه این ماده ترویجی است اما ماده ۸۶ با یک نگاه متفاوت از جنس آموزشی به موضوع نگاه می کند و نگاهش پیشگیرانه است.

محمدجواد حق شناس نیز که با حذف ماده ۸۶ موافق بود، گفت: ما نباید به سازمان های تخصصی ماموریت آموزشی بدهیم. این با هیچ منطقی نمی خواند.

در پایان، پیشنهاد حذف این ماده با ۹ موافق و ۸ مخالف به تصویب رسید.

پایتخت زهرا شورای شهر تهران شهر تهران شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر