خبرگزاری کار ایران

| 00:00   
کد خبر : ۱۳۹۴۳۱۸

مراجعه بیش از ۱۵ هزارنفر مصدومین تصادفات به مراکزپزشکی قانونی استان تهران

در چهارماهه نخست امسال ۱۵۳۴۵ نفر به دلیل صدمات ناشی از تصادفات به مراکزپزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.

مراجعه بیش از ۱۵ هزارنفر مصدومین تصادفات به مراکزپزشکی قانونی استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعدادمراجعین مصدومین تصادفات ۱۳۷۶۰نفربود یازده درصد اقزایش یافته است

از تعداد مراجعین مصدومین تصادفات در چهار ماهه نخست امسال ۴۱۴۳نفv زن ۱۱۲۰۲ نفرمرد بودند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      پیشنهاد امروز