خبرگزاری کار ایران

| 13:31   
کد خبر : ۱۳۹۰۰۱۱

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی فراخوانی از فرهنگیان، پژوهشگران، صاحب نظران، اندیشمندان، استادان راهنما و مشاور دانشگاه ‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توانمند و علاقه‌مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت برای تحقیق در خصوص اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲ در حوزه تعلیم و تربیت دعوت به عمل آورد.

اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد

به گزارش ایلنا، واحد مدیریت پژوهش‌های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش با هدف سیاست پژوهشی و دیده بانی مسائل و چالش‌های بنیادین آموزش و پرورش از طریق تدوین خط مشی‌ها و راهبردهای کلان حوزه پژوهش در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، پیشنهاد سازوکارهای حقوقی لازم برای کاربست یافته‌های علمی - پژوهشی در سطوح مختلف آموزش و پرورش، انجام مطالعات راهبردی و تحلیل و ارزیابی جامع ماموریت‌ها اهداف و فعالیت‌های شورای عالی آموزش و پرورش و ارائه پیشنهاد برای باز مهندسی آن‌ها، وظیفه پشتیبانی علمی و پژوهشی ازکمیسیون‌های شورای عالی آموزش و پرورش را به عهده دارد. 

سیاست‌پژوهی که از وظایف مهم مدیریت پژوهش‌های راهبردی است، به معنی سنجش علمی و پژوهشی یک قانون قبل از تدوین، حین اجرا و ارزیابی پس از اجرا است. این امر در شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش کیفیت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، این گونه تفسیر می‌شود که برخورداری هر مصوبه از پشتوانه پژوهشی قابل قبول و اجتناب ناپذیر است.

به همین منظور مدیریت پژوهش‌های راهبردی شورای عالی آموزش و پرورش با پشتیبانی علمی- پژوهشی، زمینه مناسب برای انجام تحقیقات در قالب طرح پژوهشی، حمایت از رساله‌های دانشجویان دوره‌های ارشد و دکتری، تهیه سیاست نامه (policy paper) و گزارش‌های کارشناسی، زمینه تحلیل علمی مسائل بنیادین و راهبردی نظام آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در سطوح کلان و خرد را فراهم می‌کند. همچنین با انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های انجام شده، علاوه بر پشتیبانی علمی و پژوهشی از کمیسیون‌های شورای عالی آموزش و پرورش و مصوبات آن‌ها، امکان توسعه نظریه‌ها و مدل‌های مواجهه با مسائل آموزش و پرورش را نیز فراهم می‌کند. 

بر این اساس اولویت‌های پژوهشی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش هر سال پس از بررسی‌های کارشناسی توسط کمیته علمی و پژوهشی تهیه و اعلام می‌شود. 

در راستای اجرای جز ۲ بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش طی فراخوانی از فرهنگیان، پژوهشگران، صاحب نظران، اندیشمندان، استادان راهنما و مشاور دانشگاه‌ها و دانشجویان تحصیلات تکمیلی توانمند و علاقه‌مند به تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت دعوت می‌نماید. 

پیشنهاده پژوهشی خود را در مورد هر یک از اولویت‌های پژوهشی این شورا به آدرس الکترونیکی pajoohesh@sce. ir و یا به آدرس پستی: تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان سمیه، ساختمان مرحوم علاقمندان، طبقه چهارم، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مدیریت پژوهش‌های راهبردی ارسال نمایند. 

به پژوهشگران توصیه می‌شود قبل از تهیه و ارسال پیشنهاده پژوهشی خود شرایط و ضوابط پذیرش طرح پژوهشی که در سایت شورای عالی آموزش و پرورش (www. sce. ir) و پایین این فراخوان درج شده است را مطالعه نموده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۲۲۸۴۰۷۶ -۰۲۱ تماس حاصل نمایند. 

عناوین اولویت‌های پژوهشی سال ۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش: 

1. بررسی آیین نامه‌های آموزشی به تفکیک دوره‌های تحصیلی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ 

2. بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری از منظر نیازها و شرایط نظام آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ 

3. بررسی و تحلیل وضع موجود اشاعه و گفتمان‌سازی مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش وارائه راهکارهای مناسب؛ 

4. بررسی و تحلیل نقش و عملکرد نهادهای سیاستگذار مرتبط با آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ 

5. طراحی استاندارد شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام آموزش و پرورش؛ 

6. طراحی الگوی تقویت مدارس دولتی وتوسعه خدمات کیفی و مزیت رقابتی آن ها؛ 

7. طراحی مدل ارزشیابی زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ 

8. طراحی و اعتباریابی الگوی انطباق بسته‌های تربیت و یادگیری با برنامه‌های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، 

9. مطالعات تطبیقی مدل‌های تقویت اقتصاد آموزش و پرورش؛ 

10. مطالعه تطبیقی روش‌های جذب نگهداشت توانمند سازی، جبران خدمات، ارزشیابی وبازنشستگی منابع انسانی آموزش وپرورش؛ 

11. مطالعه تطبیقی شیوه‌ها و روش‌های تامین منابع مالی در مدارس کشورهای منتخب؛ 

12. مطالعه تطبیقی مدارس علوم دینی ازمنظر جایگاه آن‌ها در ساختار آموزش و پرورش، چگونگی شکل گیری، نهاد اداره کننده، دوره‌های تحصیلی، محتوی آموزشی؛ 

شرایط و ضوابط پذیرش پیشنهاده ‌های پژوهشی: 

۱- هر پژوهشگر تنها مجاز به ارسال یک پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) است. 

۲- با پژوهشگرانی که پیشنهاد پژوهشی آنان پس از طی مراحل داوری حائز امتیازات و شرایط لازم باشد طبق ضوابط مربوط قرارداد منعقد خواهد شد. 

۳- هزینه اجرای پروژه پژوهشی متناسب با موضوع، جامعه، حجم نمونه، ابزار جمع آوری داده ها، روش پژوهش و… توسط پیشنهاد دهنده پیش بینی می‌شود و تصویب نهایی آن به عهده کمیته علمی- پژوهشی شورای عالی آموزش و پرورش است. 

۴- استفاده از چارچوب پیشنهادی پژوهشی مورد نظر این دبیرخانه در تدوین و تنظیم آن الزامی است. 

۵- از رساله‌ها و پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی که دارای شرایط مندرج در این فراخوان باشند، حمایت مادی و معنوی به عمل می‌آید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      پیشنهاد امروز