کد خبر: 83495 A

با تصویب هیئت وزیران؛

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(230) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده(230) قانون یاد شده را تصویب کرد.

ایلنا: با موافقت دولت، برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده تعیین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(230) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده(230) قانون یاد شده را تصویب کرد.

این برنامه شامل تحکیم خانواده، تعمیق باورهای دینی، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، توسعه تعاملات بین المللی، سازمان های مردم نهاد، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه سلامت، اوقات فراغت، ساماندهی و ارتقاء پژوهش در امور زن و خانواده، اصلاح قوانین و مقررات، امور معیشتی و اقتصادی، تامین اجتماعی، توسعه زنان مدیر، نخبه و فرهیخته و اصلاح ساختار است.

تحکیم خانواده

اصلاح قوانین و مقررات در حوزه زنان و خانواده و مرتفع کردن خلاهای موجود ناشی از نقص یا ابهام در مفاد قوانین و مقررات و یا فقدان ضمانت اجرایی به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی زنان در خانواده و جامعه.

توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

تبیین الگوها و ضوابط عفاف و حجاب در سطوح فردی و اجتماعی و نیز ترویج، فرهنگ سازی و نهادینه سازی آن در جامعه اسلامی با حفظ کرامت انسانی.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شناسایی الزامات، زمینه سازی و تدوین سیاست های مناسب برای ارتقاء سلامت معنوی و اجتماعی از طریق پیشگیری، کاهش عوامل شکل دهنده و رفع آسیب از زنان و خانواده های در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در حوزه زنان و خانواده.

توسعه سلامت

ایجاد زیرساخت های فرهنگی، انسانی، تخصصی و فناورانه در کلیه عرصه های جامعه و نظام سلامت کشور در سطوح سه گانه پیشگیری به منظور ارتقاء سلامت زنان در ابعاد معنوی، روانی و جسمی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.

اوقات فراغت

هدایت تولید محتوا و ساماندهی و آمایش منابع انسانی و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای غنی سازی و بهره گیری از اوقات فراغت زنان و دختران جامعه در جهت تکامل معنوی و فردی، تعالی اجتماعی و سلامت، نشاط و تحکیم خانواده ها در سراسر ایران اسلامی.

ساماندهی و ارتقاء پژوهش در امور زن و خانواده

ارتقاء و گسترش پژوهش های نظری، راهبردی و کاربردی در راستای جنبش نرم افزاری با تعامل هم افزای حوزه و دانشگاه، ارتقای توانایی های انسانی و دانشی و توسعه زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و مالی در زمینه پژوهش زنان و خانواده.

توسعه و ساماندهی امور معیشتی و اقتصادی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی

محور بودن خانواده و نقش همسری و مادری زنان در فعالیت های اقتصادی، اشتغال و معیشت آنها واهمیت تدبیر منزل توسط بانوان در جامعه اسلامی، عدم آسیب جسمانی و روانی اطفال در اثر اشتغال مادران، نگاه جامع به ازدواج، اشتغال و ارتقاء سطح تحصیلات متناسب با پسران و دختران در جامعه، توجه به کسب و کار خانگی و کارآفرینی و تعاونی های خانوادگی، ضرورت حفظ نقش مردان در تامین معاش خانواده.

تامین اجتماعی

ارتقاء هدفمند بیمه های تامین اجتماعی با تاکید بر زنان سرپرست خانوار و خانواده های آسیب پذیر دیده و نیازمند، زنان روستایی و زنان خانه دار و زنان شاغل با رویکرد ارتقاء توانایی های آنها، ارتقاء زمینه های حقوقی و قانونی لازم برای توسعه نظام تامین اجتماعی گروه های مختلف زنان و خانواده.

ماده(230) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

دولت با همکاری سازمانها و دستگاه های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة توانایی های سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی کند.

  • دبیر :

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر