روبیک گریگوریا

  • نقش ارامنه در موسیقی ایران/بخش پایانی/

    در ایران نقش ارمنیان در شکل‌گیری موسیقی نوین و معاصر ایران چشمگیر بوده است. هنرمندان بسیاری در راه گسترش موسیقی در ایران گام‌های با ارزشی برداشتند اما به تدریج به فراموشی سپرده شدند.