خبرگزاری کار ایران

کشف آدمک 6 سانتی‌متری
  • تاکنون تنها ۱۵ دست‌سازه از این نوع در اروپا کشف شده است و مسئولان باستان‌شناسی و میراث فرهنگی لهستان آن را شگفت‌آور…