خبرگزاری کار ایران

وزارتخانه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:

    رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به آنکه ریاست جمهوری انتخاب مناسبی برای معرفی علی اصغر…