موسیقی ارمنی

  • نقش ارامنه در موسیقی ایران/بخش پایانی/

    در ایران نقش ارمنیان در شکل‌گیری موسیقی نوین و معاصر ایران چشمگیر بوده است. هنرمندان بسیاری در راه گسترش موسیقی در ایران گام‌های با ارزشی برداشتند اما به تدریج به فراموشی سپرده شدند.

  • نقش ارامنه بر موسیقی ایران/ بخش اول/

    چکنواریان می‌گوید: از زمانی که یادم است و مدرسه می‌رفتم؛ در کتاب تاریخ ما هیچ وقت گفته نشد که ارامنه ایرانیان اصیل هستند. هر وقت صحبت از ارامنه می‌شود؛ انگار آنها به یکباره وسط ایران افتادند یا مهاجر هستند. این نخستین اظهارنظر لوریس چکناواریان درباره ارامنه و نقش آن‌ها در ایران است.