خبرگزاری کار ایران

لیوان کاغذی ساحل جنوب
  • اخیرا محصولات کاغذی جایگاه خاصی در زندگی بشر پیدا کردند و تولیدات کاغذی در انواع لیوان کاغذی در سایزهای مختلف، بشقاب…