روغن نارگیل

  • در مجرای مقعد رگ های وریدی وجود داشته که نقش کنترل مدفوع را بر عهده دارند. اگر این سیاهرگ ها متورم یا ملتهب شوند بواسیر به وجود می آید. هموروئید یکی از بیماری های رایج در سنین بزرگسالی است که در اکثر مواقع نیازی به جراحی نبوده و با روش خانگی می توان آن را درمان کرد.

  • پزشکان معتقدند اگر اضافه وزن دارید، روزی یک قاشق روغن نارگیل بخورید.

  • یکی از مهم ترین مسائل امروزه انسان ها، به دلیل نوع سبک زندگی یا عوامل خاصی چون عمل جراحی یا ایجاد جراحات و شکستگی ها، به وجود آمدن انواع درد به خصوص در استخوان ها و مفاصل می باشد.