خبرگزاری کار ایران

دولت دوازدهم اجازه حیف و میل بودجه‌های فرهنگی را ندهد