خبرگزاری کار ایران

در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در شرق تهران