خبرگزاری کار ایران

خانواده قربانیان آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز
  • گزارش ایلنا از خانواده قربانیان آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز؛

    خانواده یکی از قربانیان حادثه آتش‌سوزی قهوه‌خانه اهواز می‌گوید: «حضرت علی (ع) می‌فرمایند؛ هنگامی که فقر وارد شد، ایمان…