خبرگزاری کار ایران

بز وحشی
  • «مارکور» یا «مارخور Markhor» یک گونه بزرگ بز وحشی بومی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و عمدتاً در پاکستان، هند، رشته…

  • فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین خبر داد:

    فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین از کشف دو تخلف شکار در شهرستان های البرز و آوج خبرداد.