گزارشی از وضعیت کاری چاپخانه‌ها

  • گزارشی از وضعیت کاری چاپخانه‌ها در آستانه‌ نمایشگاه كتاب تهران؛

    چیزی به شروع نمایشگاه کتاب تهران باقی نمانده، اما فعالیت چاپخانه‌های تولید کتاب در پائین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. چاپخانه‌ها كه باید با انبوه چاپ كتاب و سررسید روبرو باشند، بی‌مشتری، ضرر می‌دهند.