گالری‌داران تهران

  • دومین دوره تیرآرت، آرتفر تیر، با مشارکت ۱۹ گالری ۴ تا ۷ تیرماه در پردیس چارسو برگزار می‌شود.

  • باغ موزه قصر میزبان بخش گالری‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر شد و در بازدید گالری داران از باغ موزه قصر ‌مقرر شد که دبیرخانه جشنواره با همراهی مدیریت این مکان فرهنگی، امکانات کامل برای حضور گالری‌ها را در ‌جشنواره یازدهم تجسمی فجر آماده کنند.‌

  • درنشست مدیران یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و گالری‌داران تهران اعلام شد

    مدیرکل هنرهای تجسمی در دیدار با مدیران گالری‌های تهران گفت: نیمی از فضای موجود در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را برای ارایه آثار گالری‌های منتخب اختصاص می‌دهیم.