کرمانشاه به مقصد تهران

  • صبح امروز؛

    مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: به علت نامساعد بودن شرایط جوی در طول مسیر، پرواز صبح امروز کرمانشاه به مقصد تهران لغو شد