کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد

  • دشواری‌های درمان برای کارگران ساختمانی؛

    میکائیل صدیقی از دشواری‌های درمان کارگران ساختمانی استان کردستان می‌گوید؛ آنهم در شرایطی که این کارگران سالانه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان حق بیمه می‌پردازند.