کارگران آجر سفال گنبد

  • خطوط تولید کارخانه آجر سفال گنبد واقع در محور جاده آزادشهر به مینودشت پس از سه سال وقفه، با همت کارگران و حمایت کامل مسئولان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.