چاپ سابلیمیشن

  • با پیشرفت صنعت چاپ، دستگاه های چاپ متفاوتی در طول تاریخ ابداع شد که از روش های مختلف چاپ برای نیازهای متفاوتی استفاده می کنند. دستگاه های چاپ لارج فرمت برای استفاده های صنعتی و در تعداد بسیار بالا و اندازه های بزرگ استفاده می شوند و دستگاه های چاپ رومیزی و کوچک برای استفاده های شخصی یا چاپ تعداد کم مورد استفاده قرار میگیرند.

  • صنعت چاپ سابلیمیشن در اقتصاد جهانی، شکل گسترده ای پیداکرده وبازار کار بسیار بزرگی دارد. در ایران نیز، شرکتهایی که در این صنعت چاپ، فعالیت دارند، خدمات گستردهای را ارائه می‌دهند.