پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی