پیام معاون امور هنری وزارت ارشاد به جشنواره‌ موسیقی جوان