پول الکترونیکی

  • محمد صادق‌الحسینی:

    یک اقتصاددان معتقد است: با ورود رمزارزها به حوزه گردشگری در بخش ورودی با تسهیل ورود گردشگران خارجی روبه‌رو خواهیم شد چراکه همیشه یکی از مشکلات آنها مشکل پرداخت هزینه خدمات است و باتوجه به رمزارزها، این مشکلات رفع خواهد شد.