واردات از ترکیه

  • در سال ۲۰۱۹؛

    در مقایسه با سال ۲۰۱۸، کل تجارت کالایی ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۹ با افت ۴۰ درصدی همراه بوده که منشاء اصلی آن کاهش ۵۲.۸ درصدی صادرات کالایی ایران به ترکیه است. صادرات کالایی ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱.۲ میلیارد دلار است که فقط ۳.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸، افت داشته است.