همبرگر خانگی به روش رستورانی

  • یک نان نرم و تست‌شده، کاهوی ترد و خنک، گوجه‌فرنگی‌های قرمز، خیارشور ورقه‌ای و در وسط همه این‌ها یک قرص گوشت گاوی سرخ‌شده و آبدار که با ورقه‌ای از پنیر زرد گودا پوشیده شده است می‌تواند هرکسی را به وجد بیاورد؛ اما کمتر کسی می‌داند این غذای هوس‌انگیز برای اولین بار توسط چه کسی و در کجا اختراع شده است.