همایش خویش‌کاوی ایرانیان در دوران مدرن

  • در سالگرد انتشار کتاب خلقیات ما ایرانیان نوشته جمالزاده مطرح شد:

    همایش خویش‌کاوی ایرانیان در دوران‌مدرن به مناسبت پنجاهمین سالگرد انتشار کتاب خلقیات ما ایران از محمدعلی جمالزاده عصر امروز در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.