نوری وزیر آموزش و پرورش

  • پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌ها؛

    سومین وزیر آموزش و پرورش معرفی شده از سوی رئیس جمهور موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی شد.

  • پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌ها؛

    در جلسه صبح امروز کجلس شورای اسلامی، پس از بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، یوسف نوری موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شد.