نمی توان انتظار داشت همه مشکلات جامعه با فیلم و سینما حل شود