ناگفته های خسرو معصومی از پرپرواز، کار کثیف و شادمهر عقیلی