میراث فرهنگی میبد

  • در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

    یکی از اعضای شورای چاه آب جدید فیروزآباد در واکنش به انتشار برخی خبرها در خصوص حفاری غیرمجاز برای لوله‌گذاری در این منطقه گفت: این اقدام با دریافت همه مجوزهای لازم صورت گرفته است.