موسسه حقوقی اوستا

  • در طلاق توافقی زوجین بر سر توافق و مسائل مربوط به آن توافق می نمایند اما در طلاق یک طرفه مرد فقط حق اقدام به طلاق دارد و می‌تواند دادخواست طلاق مطرح نماید.