مشارکت ۲۰۴ نفر از اهالی رسانه در جشن سینما سینما

  • با مشارکت ۲۰۴ روزنامه‌نگار سینمایی و فعال رسانه‌ای حوزه سینما، مؤثرترین چهره سینمایی سال ۹۷ انتخاب شد که جایزه سینماسینما به این چهره در دومین دوره جایزه آکادمی سینماسینما اهدا می‌شود.