مراسم بزرگداشت روز شعر

  • در مراسم بزرگداشت روز شعر مطرح شد:

    رحماندوست: ارشاد هیچ وقت خانه مادری ما نبوده، اما می‌تواند یک نامادری مهربان باشد / باقری: صحبت‌ها و رویکردهای مثبت آقای جنتی را به مثابه پیمان قلمداد می‌کنیم / حدادعادل: امیدواریم وزیر ارشاد بتوانند مفهوم اعتدال را در ارشاد محقق کند.