محوطه تاریخی در نیشابور

  • یک باستان شناس اعلام کرد:

    سرپرست هیئت بررسی باستان شناسی حوزه جغرافیایی جنوب و جنوب غرب نیشابور ازشناسایی نزدیک به ۱۵۰ محوطه تاریخی خبر داد و با ابراز تأسف از اینکه آثار فرهنگی شناسایی شده به لحاظ حفاظتی در وضعیت مناسبی نیستند گفت: کمتر آثاری را می‌توان نام برد که از دستبرد و آسیب حفاران قاچاق در امان مانده باشد.