محلول شستشوی کلینکس

  • هدف از این نوشتار کمک به بهبود و نگهداری هر چه بهتره کولر اسپیلت شما می باشد در بسیاری از مواردی که برای کولر گازی ها مشکل ایجاد می‌شود همین عدم نگهداری صحیح و اصولی از کولر اسپلیت می باشد.