عهد باستان

  • سومین نشست علمی - ترویجی ارائه یافته‌های طرح‌های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با موضوع «از قشون تا ارتش؛ تاریخ تأسیس و تشکیلات مدرسه نظام در ایران معاصر بر اساس اسناد و مدارک تاریخی» برگزار شد.