علي امام

  • علی امام خبر داد؛

    مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از افتتاح ۲ ایستگاه در بخش شرقی خط ۷ متروی تهران طی چند روز آینده خبر داد و گفت: حدفاصل ایستگاه مهدیه تا ایستگاه بسیج به طول 5/8 کیلومتر وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

  • مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران:

    و حومه (مترو) با اشاره به اینکه ترخیص ١٥ درصد از واگن های باقی مانده در گمرک از جمله پیگیری های انجام شده طی چند ماه اخیر بوده است، گفت: امیدواریم به زودی ١٥درصد از ٧٠ دستگاه واگن، قطعات و تجهیزات باقی مانده نیز از گمرک شهید رجایی بندر عباس ترخیص شود.