صالح ادیب زاده

  • بنیانگذار گروه صنایع غذایی تحفه در میزگرد بررسی صنعت تولید و تجارت آبزیان در محل ایلنا، از بلاتکلیفی مقابل دستگاه دولتی مسئول نسبت به واحدهای تولیدی گلایه دارد که آیا صمت مسئول است یا جهادکشاورزی!؟ و همچنین از اینکه در تعیین قیمت تمام شده و عرضه کنسرو به بازار با نرخ آزاد و نظام متفاوت خرید گوشت ماهی از صیادان نظام یکسویه ای وجود ندارد و تناقض و پارادوکسی خسارتزا وجود دارد. و گلایه‌های دیگری که البته به دلیل محدودیت زمان فقط بخشی از آن را فرصت کرد در این میزگرد مطرح کند.