شیردوشان

  • با حضور استاندار سمنان؛

    صبح امروز 23 اردیبهشت هفتمین جشنواره ملی امامدر دیباج و آیین سنتی شیر دوشان به عنوان بزرگترین جشنواره استان سمنان با حضور استاندار سمنان در جوار آستان مقدس امامزاده محمد دیباج برگزار شد.