شهرواره ملی تجاری سازی

  • به همت مرکز علمی و کاربردی شهرداری کرج؛

    رئیس مرکز علمی و کاربردی شهرداری کرج از برگزاری اولین شهرواره ملی تجاری‌سازی ویژه محصولات فناورانه نیازهای مدیریت شهری و دومین رویداد استارت آپی نوآوری در مدیریت شهری در آبان ماه سال جاری خبر داد.