شهاب مقربین

  • شعر و نقد و وضعیتِ اجتماعی در گفتگو با شهاب مقربین؛

    در جامعه‌ای که استعدادها جای خود قرار نمی‌گیرند، موقعیت‌های پیشرفت از آنان سلب می‌شود و فقدان امکانات و نابرابری‌ها فضا را برایشان تنگ می‌کند، کار را به اینجا می‌کشاند که جا برای اقدام‌های «باری به هرجهت» باز می‌شود و جای کار و پشتکار را بی‌کاری و بی‌عاری می‌گیرد.

  • شهاب مقربین با اشاره به پدیده افزایش نشر شعر:

    عادت داریم درمقابل هر رویداد جدیدی، جبهه‌گیری کنیم و با نادیده گرفتن وجوه مثبت آن، جنبه‌های منفی را بزرگ کنیم. هیچ رویدادی به‌طور مطلق مثبت نیست.