شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

  • علی امام خبر داد؛

    مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از افتتاح ۲ ایستگاه در بخش شرقی خط ۷ متروی تهران طی چند روز آینده خبر داد و گفت: حدفاصل ایستگاه مهدیه تا ایستگاه بسیج به طول 5/8 کیلومتر وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.