سرگردانِ جهان در جستجوی کار

  • سرگردانِ جهان در جستجوی کار؛

    ایرانی‌ها تاریخ طولانی مهاجرت برای کار را پشت سر دارند؛ اما چیدمان و بافت مهاجرت شغلی در سال‌های اخیر تغییر کرده؛ امروز چرا کارگران ایرانی به کورواسی و یا آلمان می‌روند؟!