سامی اسپورت

  • ​سامان سهرابی اولین باشگاه دار ایرانی در ترکیه

    مرحله سوم استعدادیابی باشگاه سامی اسپورت در ورزشگاه شماره دو آزادی برگزار شد که در این مرحله بیش از 200 بازیکن در سن های مختلف شرکت کردند.