سازمان های مردم نهاد ایرانی

  • معاون وزیر کشور در البرز :

    معاونت مشارکت امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به فعالیت 67 درصد از کل سمن های کشور، اظهار داشت: سیاست ما در حال حاضر، توسعه کیفی سازمان های مردم نهاد است که در دولت حاضر، توسعه این سازمانها با 100 درصد افزایش همراه بوده و تلاش خواهد شد با آموزش و توانمندسازی سازمان ها و انجام نظارت کیفی، این سمن ها بتوانند سالانه در امور محوله مشارکت خوبی داشته باشند.

  • تعدادی از سمن های ایرانی با ثبت دادخواستی در سایت کاخ سفید خواستار لغو تمامی تحریم ها علیه مردم ایران شدند.