ساختمان «اُرسی‌خانه»، نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه 2017 ش