رییس صنعت معدن و تجارت البرز

  • در سال 99 صورت گرفت؛

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: در سال 99 علیرغم تخصیص اعتبار مصوب تسهیلات مشاغل خانگی به استان البرز، توانستیم با رایزنی های صورت گرفته رقم تسهیلات مذکور را به بیش از 6 برابر افزایش دهیم.