روز نمایش‌های شادی‌آور در جشنواره تئاتر آیینی و سنتی