دام آذربایجان

  • سایت های متعددی در زمینه فروش گوسفند زنده فعالیت دارند ، به طور کلی گوسفند زنده از زمان گذشته تا به حال مورد توجه آدمی بوده و از جمله حیواناتی است به واسطه انسان اهلی می شود و کاربرد و تاثیر بسیار زیادی در زندگی آدمی داشته است.