خواص دارویی زعفران

  • نام دیگر زعفران در گذشته زرپران بود، در ایران باستان از این گیاه استفاده بسیاری می شد و دارای قدمت و اصالت و پیشینه طولانی است. زعفران، گیاهی است که چند سال قدمت دارد و دارای پیاز است. این پیاز دارای بوته قهوه ای رنگی است. زعفران در جنوب غربی آسیا، جنوب اسپانیا و جنوب اروپا پرورش می یابد، دارای ساقه و شش گلبرگ بنفش رنگ و 3 رشته ی قرمز رنگ است. قسمت مورد استفاده گیاه زعفران ناحیه نارنجی رنگ گل آن است.